Zprávy

Latest

Úhyn zvířat při transportech z Austrálie

Export živých zvířat z Austrálie je značně kontroverzní. Na jednu stranu export živých zvířat na porážku v islámských zemí představuje vítaný finanční příjem, na druhou stranu náročnou cestu mnoho zvířat nepřežije.

Výzkum

Latest

Legislativa

Latest

Rituální porážky v Řecku

Řecko historicky umožňuje některé formy rituální porážky. Nové nařízení však od roku 2017 striktně vyžaduje post-cut omráčení.

Rituální porážky v Rakousku

Post-cut omráčení při rituální porážce bylo zavedena jako podmínka v Dolním Rakousku v roce 2001.  Zákon na ochranu zvířat z roku 2004 zavedl podmínku post-cut omráčení do celostátních povinných podmínek.

Rituální porážky ve Španělsku

Španělsko umožňuje náboženské porážky bez předchozího omráčení v schválených jatkách, za předpokladu, že takový postup není v rozporu se základními právy, veřejnou bezpečnosti, zdravím a mravností chráněnou zákonem.

Rituální porážky na Islandu

Porážení zvířat na Islandu je regulováno zákonem o dobrých životních podmínkách zvířat , který stanovuje, že zvířata musí být před porážkou omráčena.  Nejsou umožněny žádné náboženské výjimky pro náboženské potřeby.

Výzkum Profesora Wilhelma Schulze (1978)

V letech 1974 až 1978 Profesor Schulze a jeho kolegové provedli na škole veterinárního lékařství v Hannoveru univerzity v Německu studii s názvem “Pokus o objektivní vyhodnocení vnímání bolesti a vědomí u konvenčních ( omráčení expanzní pistolí) a rituálních (nůž) metod porážek ovcí a telat”. 

Loading
Share This