Zprávy

Latest

Úhyn zvířat při transportech z Austrálie

Export živých zvířat z Austrálie je značně kontroverzní. Na jednu stranu export živých zvířat na porážku v islámských zemí představuje vítaný finanční příjem, na druhou stranu náročnou cestu mnoho zvířat nepřežije.

Výzkum

Latest

Legislativa

Latest

Rituální porážky v Austrálii

Austrálie stanovuje podrobná právní ustanovení týkajících se porážek zvířat. Obecně platí, že musí být všechna zvířata omráčena buď před porážkou nebo bezprostředně po rozříznutí hrdla.

Rituální porážky v Rakousku

Post-cut omráčení při rituální porážce bylo zavedena jako podmínka v Dolním Rakousku v roce 2001.  Zákon na ochranu zvířat z roku 2004 zavedl podmínku post-cut omráčení do celostátních povinných podmínek.

Rituální porážky ve Španělsku

Španělsko umožňuje náboženské porážky bez předchozího omráčení v schválených jatkách, za předpokladu, že takový postup není v rozporu se základními právy, veřejnou bezpečnosti, zdravím a mravností chráněnou zákonem.

Rituální porážky na Islandu

Porážení zvířat na Islandu je regulováno zákonem o dobrých životních podmínkách zvířat , který stanovuje, že zvířata musí být před porážkou omráčena.  Nejsou umožněny žádné náboženské výjimky pro náboženské potřeby.

Loading
Share This