Zprávy

Latest

Výzkum

Latest

Legislativa

Latest

Rituální porážky v Řecku

Řecko historicky umožňuje některé formy rituální porážky. Nové nařízení však od roku 2017 striktně vyžaduje post-cut omráčení.

Rituální porážky v Lotyšsku

Veškeré porážky v Lotyšsku byly  od roku 1930 možný pouze za splnění podmínky předchozího omráčení. V roce 2009, parlament přijal pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně zvířat umožňující porážku zvířat chovaných pro hospodářské účely za použití omráčení po porážce.

Rituální porážky v Litvě

Historicky byla Litva jednou ze zemí, kde platil jeden z nejstarších a nejdéle trvajícíc zákaz porážek bez omráčení. Litevský parlament legalizoval porážky bez omráčení od 1. ledna 2015. Cílem zákona bylo stimulovat vývoz masa do Izraele a na blízký východ a kompenzovat tím ztráty způsobené embargem dovozu potravin do Ruska.

Rituální porážky v Austrálii

Austrálie stanovuje podrobná právní ustanovení týkajících se porážek zvířat. Obecně platí, že musí být všechna zvířata omráčena buď před porážkou nebo bezprostředně po rozříznutí hrdla.

Rituální porážky v Rakousku

Post-cut omráčení při rituální porážce bylo zavedena jako podmínka v Dolním Rakousku v roce 2001.  Zákon na ochranu zvířat z roku 2004 zavedl podmínku post-cut omráčení do celostátních povinných podmínek.

Rituální porážky ve Španělsku

Španělsko umožňuje náboženské porážky bez předchozího omráčení v schválených jatkách, za předpokladu, že takový postup není v rozporu se základními právy, veřejnou bezpečnosti, zdravím a mravností chráněnou zákonem.

Rituální porážky ve Švédsku

Švédsko zakázalo porážku bez předchozího omráčení už v roce 1937. Podmínky porážky zvířat dále upravuje zákon na ochranu zvířat který stanoví, že zvířata musí být omráčeny před porážkou.

Loading
Share This