Dne 26.února 2019 rozhodl Soudní dvůr EU1)https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs/ v případu C-497/17 OABA2)https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190015en.pdf proti Ministerstvu zemědělství Francie, že:
„Označení Ekologické produkce značkou Evropské unie, nesmí být použito pro označení masa ze zvířat, která byla poražena rituálním způsobem aniž by byla nejprve omráčena.”
Počátek případu začíná v roce 2012, kdy francouzská organizace zabývající se ochranou zvířat Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA)3)https://www.oaba.fr, požádala francouzské ministerstvo zemědělství, aby zakázalo výrobci halal masa používat loga ekologického zemědělství na obalech hamburgerů vyrobených z halal hovězího masa. Státní úřad Ecocert France, Institut národního původu a kvality (INAO), který má na starosti udělování označení známek ekologického hospodářství tento požadavek zamítnul žádost zamítl, a sdružení následně toto rozhodnutí napadlo u soudu. V prvním stupni soud stanovisko OABA odmítl a sdružení se následně obrátilo s kasační stížností na vyšší správní soud ve Francii – Cour d ‘appel de Versailles (správní soud v Versailles ve Francii), který projednává kasační opravný prostředek, žádá Soudní dvůr, aby Soudní dvůr rozhodl, zda použitá pravidla vyplývající z práva EU týkající se mimo jiné nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů dle nařízení rady EU 834/2007 ES4)NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0834,
za 1. provádění nařízení, za 2. nařízení o ochraně zvířat v době usmrcování a za 3. je třeba vykládat tak, že povoluje nebo zakazuje se s “použitím” evropského “štítku” ekologického zemědělství ve vztahu k produktům ze zvířat, která byla poražena v souladu s náboženskými obřady, aniž by byla před porážkou omráčena.
Soudní dvůr konstatoval, že zákonodárce EU v legislativě týkající se v dotyčné právní úpravy prohlašuje, že chce zachovat vysokou úroveň pro dobré životní podmínky zvířat v rámci této metodě produkce, která se následně charakterizuje dodržováním vyšších norem týkajících se dobrých životních podmínek zvířat na všech místech a ve všech fázích produkce, kde je možné dále zlepšovat blahobyt, včetně porážky.
Soudní dvůr připomíná, že vědecké studie ukázaly, že předčasné omráčení je technika, která nejméně ve chvíli smrti ohrožuje životní podmínky zvířat.
Soudní dvůr dále poznamenává, že praxe rituálních porážek, v rámci nichž může být zvíře zabito bez předchozího omráčení, je v Evropské unii povoleno odchylně (od podmínek zvířat týkající se zajištění dobrých životních podmínek) a výhradně za účelem zajištění dodržování svobody náboženského vyznání. Není dostačující k odstranění veškeré bolesti, stresu a utrpení zvířat, tak účinně jako porážka s předchozím omráčením, což je nezbytné k tomu, aby zvířata ztratila vědomí a citlivost, a aby se výrazně snížilo jejich utrpení.
Soudní dvůr v tomto ohledu připomíná, že zatímco porážka bez předchozího omráčení vyžaduje proříznutí hrdla ostrým nožem, aby se minimalizovalo citlivosti zvířete, použití této techniky však nedokáže zajistit snížení utrpení na minimum.
Soudní dvůr proto dospěl k závěru, že zvláštní metody porážky předepsané náboženskými obřady, které se provádějí bez předběžného omráčení, nejsou v době usmrcení slučitelné s vysokou úrovní dobrých životních podmínek zvířat k porážce před omráčením, což je zásadní požadavek vycházející z legislativy EU.
Soudní dvůr konečně zdůrazňuje, že cílem pravidel EU pro označování ekologických produktů je zachovat a zdůvodnit “důvěru spotřebitelů v produkty označené jako ekologické” a poznamenává, že je důležité zajistit, aby byli spotřebitelé ujištěni, že výrobky s ekologickým označením obsahující logo Evropské unie bylo skutečně získáno s ohledem na nejvyšší standardy, zejména v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.
V důsledku toho se Soudní dvůr domnívá, že právní předpisy EU nepovolují umístění loga Evropské unie pro ekologickou produkci na produkty získané ze zvířat, která byla poražena v souladu s náboženskými obřady, aniž by byla před porážkou omráčena.
Při svém rozhodnutí se soud překvapivě neřídil názorem hlavního advokáta Soudního dvora EU Nilse Wahla5)Tisková zpráva č. 137/2018 : 20. září 2018, Stanovisko generálního advokáta ve věci C-497/17 “Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs” https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180136en.pdf, který loni v září6)https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/advokat-soudu-eu-i-halal-maso-muze-nest-oznaceni-biovyrobek doporučil Evropské spravedlnosti povolit použití ekoznaček pro výrobky z rituálně poražených zvířat bez omráčení, aby nedošlo ke ztížení přístupu spotřebitelů.
Soudní dvůr tak vzal na vědomí existující vědecký výzkum, který se zabývá utrpením zvířat při porážkách a potvrzuje, že porážky zvířat bez omráčení jsou pro zvířata více bolestivé a stresující, než porážky prováděné s předchozím omráčením.
Na rozhodnutí soudu čekali zákonodárci Řecka a Norska, kteří se budou rozhodnutím řídit v dalších jednáních o lokálních zákonech na ochranu zvířat.

Reference   [ + ]