Jatka v ČR s povolením porážet bez omráčení

Vydaná povolení v roce 2019 :

Vaigl a syn, spol. s r.o. - Droužkovická 291, 431 41, Údlice - CZ 431
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ146/2019-17214, 73040/2018-MZE-17214
 • Datum vydání rozhodnutí: 7. 1. 2019
 • Platnost rozhodnutí, od–do: 9. 1. 2019 – 31. 12. 2019
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Vaigl a syn, spol. s r.o. Droužkovická 291, 43141 Údlice
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 130 000 ks kuřat kura domácího, porážka pro potřeby muslimské obce v ČR
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: halal
ZVOZD "Horácko", družstvo - Jatka Farma Kněžice - CZ 61910175
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ3319/2019-17214, 6460/2019-MZE
 • Datum vydání rozhodnutí: 4. 2. 2019
 • Platnost rozhodnutí od–do: 6. 2. 2019 – 31. 12. 2019
 • Žadatel:Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD “Horácko”, družstvo, Opatov na Moravě 300, 675 28, Opatov na Moravě
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 900 ks ovce – jehně, porážka pro potřeby muslimské obce v ČR
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: halal
   
CHOVSERVIS, a. s. - CZ 912
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ971/2019-17214, 1523/2019-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 1. 2019
 • Platnost rozhodnutí od–do: 1. 2. 2019 – 31. 12. 2019
 • Žadatel: Židovská obec v Brně
 • Jatka určená v rozhodnutí: CHOVSERVIS, a. s. Hlavečník, Hlavečník, 53315
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 700 ks ovce, jehně, potřeba pro provoz restaurací a prodej pro věřící
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: košer

Vydaná povolení v roce 2018 :

Vaigl a syn, spol. s r.o. - Droužkovická 291, 431 41, Údlice - CZ 431
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ24404/2017-17214, 74665/2017-MZE-17214
 • Datum vydání rozhodnutí: 5. 1. 2018
 • Platnost rozhodnutí, od–do: 9. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Vaigl a syn, spol. s r.o. Droužkovická 291, 43141 Údlice
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 130 000 ks kuřat kura domácího, porážka pro potřeby muslimské obce v ČR
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: halal

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ684/2018-17214, 15063/2018-MZE-17214
 • Datum vydání rozhodnutí: 15. 3. 2018
 • Platnost rozhodnutí, od–do: 31. 3. 2018 – 31. 12. 2018
 • Žadatel: Židovská obec Brno
 • Jatka určená v rozhodnutí: Vaigl a syn, spol. s r.o. Droužkovická 291, 43141 Údlice
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 500 ks kachna, 19 000ks kur domácí, potřeba pro provoz restaurací a prodej pro věřící
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: košer
Martin Kozohorský, Ouběnice č. p. 86, 26301 Dobříš - CZ 21910553
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ275/2018-17214, 75396/2017-MZE-17214, změna36519/2018-MZE-17214
 • Datum vydání rozhodnutí: 5. 1. 2018
 • Platnost rozhodnutí, od–do: 9. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Martin Kozohorský, PoctivaFarma.cz Kozohorských, Ouběnice č. p. 86, 26301 Dobříš
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 3 000 ks ovce,  jehně,300 ks skot, porážka pro potřeby muslimské obce v ČR
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: halal
ZVOZD "Horácko", družstvo - Jatka Farma Kněžice - CZ 61910175
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ1541/2018-17214, 1222/2018-MZE-17214
 • Datum vydání rozhodnutí: 16. 1. 2018
 • Platnostrozhodnutí,od–do: 18. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 • Žadatel:Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD “Horácko”, družstvo, Opatov na Moravě 300, 675 28, Opatov na Moravě
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 900 ks ovce – jehně, porážka pro potřeby muslimské obce v ČR
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: halal
   
ZAS Úžice, a.s., Jatky Karlovice, Úžice, Karlovice 1, 285 04 Uhlířské Janovice - CZ 21910205
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ1542/2018-17214, 1224/2018-MZE-17214
 • Datum vydání rozhodnutí: 16. 1. 2018
 • Platnostrozhodnutí,od–do: 18. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 • Žadatel: Muslimskáobec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: ZAS Úžice, a.s. – Úžice, Karlovice 1, 285 04 Uhlířské Janovice
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 600 ks ovce – jehně, 80 ks skot (býci a telata), porážka pro potřeby muslimské obce v ČR
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: halal
CHOVSERVIS, a. s. - CZ 912
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ468/2018-17214, 4168/2018-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 25. 1. 2018
 • Platnost rozhodnutí, od–do: 9. 2. 2018 – 31. 12. 2018
 • Žadatel: Židovská obec v Brně
 • Jatka určená v rozhodnutí: CHOVSERVIS, a. s. Hlavečník, Hlavečník,53315
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 700 ks ovce, jehně, potřeba pro provoz restaurací a prodej pro věřící
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: košer
I.H.Farm s.r.o. jatka Raná (Statek Oblík), Raná 28, 439 24 Raná - CZ 42910129
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ3119/2018-17214, 6564/2018-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 6. 2. 2018
 • Platnost rozhodnutí: 8. 2. 2018 – 31. 12. 2018
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: I.H.Farm s.r.o. jatka Raná (Statek Oblík), Raná 28, 439 24 Raná
 • Požadovaný počet a druh zvířat a odůvodnění uvedené v žádosti: 1200 ks ovce, jehně; 400 ks koza, kůzle, porážka pro potřeby muslimské obce v ČR
 • Požadovaný způsob porážky zvířat: halal

 

Vydaná povolení v roce 2017 :

Vaigl a syn, spol. s r.o. - Droužkovická 291, 431 41, Údlice - CZ 431
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ242/2017-17214, 72714/2016-MZE
 • Datum vydání rozhodnutí:11.1.2017
 • Platnost rozhodnutí, od–do:12.1.2017–31.12.2017
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Vaigl a syn, spol. s r.o.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov, Abdala El Bourno, Mashrab Kurbonov
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o získání dílčí kvalifikace, kopie osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách, kopie Nostrifikační doložky
   
ZVOZD "Horácko", družstvo - Jatka Farma Kněžice - CZ 61910175
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ245/2017-17214, 72716/2016-MZE
 • Datum vydání rozhodnutí: 11.1.2017
 • Platnostrozhodnutí,od–do:12.1.2017–31.12.2017
 • Žadatel:MuslimskáobecvPraze
 • Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD “Horácko”, družstvo, Opatov na Moravě 300, 675 28, Opatov na Moravě
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdala El Bourno
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách
   
ZAS Úžice, a.s., Jatky Karlovice, Úžice, Karlovice 1, 285 04 Uhlířské Janovice - CZ 21910205
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ247/2017-17214, 72715/2016-MZE
 • Datum vydání rozhodnutí:11.1.2017
 • Platnostrozhodnutí,od–do:12.1.2017–31.12.2017
 • Žadatel:MuslimskáobecvPraze
 • Jatka určená v rozhodnutí: ZAS Úžice, a.s. – Úžice, Karlovice 1, 285 04 Uhlířské Janovice
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdala El Bourno
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách
Středočeská drůbež s.r.o., (dříve Loveland) Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka - CZ 21810170
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ27469/2016-17214, 67090/2016-MZE-17214
 • Datumvydánírozhodnutí:6.1.2017
 • Platnostrozhodnutí,od–do:9.1.2017–31.12.2017
 • Žadatel:ŽidovskáobecBrno
 • Jatka určená v rozhodnutí: Středočeská drůbež s.r.o.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu

Vydaná povolení v roce 2016 :

AP Střítež s. r. o., Střítež 3 , 59251 Dolní Rožínka
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33783/2015-17214, 69482/2015-MZE-17214
 • Datumvydanérozhodnutí:5.1.2016
 • Platnostrozhodnutí, od–do: 8.1.2016–31.12.2016
 • Žadatel: Muslimskáobec v Praze
 •  Jatka určená v rozhodnutí: AP Střítež s. r. o., Střítež 3 , 59251 Dolní Rožínka
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno, Rachid Wehbe, Mashrab Kurbonov
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Vaigl a syn, spol. s r.o. - Droužkovická 291, 431 41, Údlice - CZ 431
 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33709/2015-17214, 69246/2015-MZE-17214
 • Datum vydané rozhodnutí :5.1.2016
 • Platnost rozhodnutí,od–do:8.1.2016–31.12.2016
 • Žadatel:Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL a SYN, spol. s. r. o., Droužkovická 291, 431 41, Údlice
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov, Abdala El Bourno, Mashrab Kurbonov
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí kvalifikace, Nostrifikační doložka, kopie Nostrifikační doložky
ZVOZD "Horácko", družstvo - Jatka Farma Kněžice - CZ 61910175
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33782/2015-17214, 69483/2015-MZE-17214
 • Datum vydané rozhodnutí:5.1.2016
 • Platnost rozhodnutí, od–do:8.1.2016–31.12.2016
 • Žadatel:Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD „Horácko“ družstvo, Opatov na Moravě 300, 675 28, Opatov na Moravě
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Loveland, spol. s. r. o. (Jatka Nýřany s.r.o.) Hřbitovní 1246, 330 23 Nýřany - CZ 21810170
 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33708/2015-17214, 44446/2016-MZE-17214
 • Datumvydánírozhodnutí:11.8.2016
 • Platnostrozhodnutí,od–do:29.8.2016–31.12.2016
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatkaurčenávrozhodnutí: Loveland, spol. s. r. o. (nyní Jatka Nýřany s.r.o.) Hřbitovní 1246, 330 23 Nýřany
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov, Abdala El Bourno
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o získání dílčí kvalifikace, kopie osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách, kopie Nostrifikační doložky
   
Jatka Janov, s.r.o., Janov 76, 270 06 Janov
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33773/2015-17214, 65463/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 5.1.2016
 • Platnost rozhodnutí, od–do:8.1.2016–31.12:2016
 • Žadatel:Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Janov, s.r.o., Janov 76, 270 06 Janov
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Maftah Rebai
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Jatka Bojmany s. r. o., Bojmany 10, 286 01 Žehušice
 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33784/2015-17214, 69484/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 11.1.2016
 • Platnost rozhodnutí, od–do:15.1.2016–31.12.2016
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 •  Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o., Bojmany 10, 286 01 Žehušice
 •  Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno, Rachid Wehbe, Mashrab Kurbonov
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

a

 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ12807/2016-17214, 14964/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 31.3.2016
 • Platnost rozhodnutí, od – do: doručenka se ještě nevrátila – 31. 12. 2016
 • Žadatel:Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o., Bojmany 10, 286 01 Žehušice
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: Osvědčení o získání profesní kvalifikace
CHOVSERVIS, a. s. - CZ 912
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ16167/2015-17214, 32446/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 15.6.2015
 • Platnost rozhodnutí, od–do:17.6.2015–31.12.2015
 • Žadatel: Židovská obec v Brně
 • Jatka určená v rozhodnutí: CHOVSERVIS, a. s.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu

a

 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ1792/2016-17214, 483/2016-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 19.1.2016
 • Platnost rozhodnutí, od–do:17.2.2016–31.12.2016
 • Žadatel: Židovská obec Brno
 • Jatka určená v rozhodnutí: CHOVSERVIS, a. s.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu
JANKRI, s.r.o., Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ16167/2015-17214, 32446/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 15.6.2015
 • Platnost rozhodnutí, od–do:17.6.2015–31.12.2015
 • Žadatel: Židovská obec v Brně
 • Jatka určená v rozhodnutí: CHOVSERVIS, a. s.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu
Jatky Blovice, s. r. o. (Maso Brejcha s.r.o.), Hradišťský Újezd 20, 336 01 Blovice
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ1793/2016-17214, 484/2016-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 19.1.2016
 • Platnost rozhodnutí, od–do:16.2.2016–31.12.2016
 • Žadatel:ŽidovskáobecBrno
 •  Jatka určená v rozhodnutí: Jatky Blovice, s. r. o., Hradišťský Újezd 20, 336 01 Blovice
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu

Vydaná povolení v roce 2015 :

AP Střítež s. r. o., Střítež 3 , 59251 Dolní Rožínka
 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ1312/2015-17214, 604/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 1. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 10. 2. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: AP Střítež s. r. o., Střítež 3 , 59251 Dolní Rožínka
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El BOURNOU, Rachid WEHBE
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Váša spol. s. r. o., Potoční 2, 471 24 Mimoň II
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ26076/2014-17214, 77933/2014-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 12. 11. 2014
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 14. 11. 2014 – 31. 12. 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Váša spol. s. r. o., Potoční 2, 471 24 Mimoň II
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid WEHBE
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Vaigl a syn, spol. s r.o. - Droužkovická 291, 431 41, Údlice
 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ1325/2015-17214, 599/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 1. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 10. 2. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL A SYN, spol. s. r. o.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid WEHBE, Rustam KAYUMOV, Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace, kopie Nostrifikační doložky
Loveland, spol. s. r. o. (Jatka Nýřany s.r.o.) Hřbitovní 1246, 330 23 Nýřany - CZ 21810170
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ1304/2015-17214, 3813/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 28. 1. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 24. 2. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Loveland, spol. s. r. o. (nyní Jatka Nýřany s.r.o.) Hřbitovní 1246, 330 23 Nýřany
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam KAYUMOV, Rachid WEHBE, Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace, kopie Nostrifikační doložky
ZVOZD "Horácko", družstvo - Jatka Farma Kněžice - CZ 61910175
 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ6267/2015-17214, 10913/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 18. 3. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 20. 3. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD „Horácko“ družstvo, Opatov na Moravě 300, 675 28, Opatov na Moravě
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Biopark, s. r. o., Lipová 270, 407 81 Lipová
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ6245/2015-17214, 10911/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 3. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 20. 3. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Biopark, s. r. o., Lipová 270, 407 81 Lipová
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikacehttps://www.facebook.com/biohovezi/
Jaroslav Bareš řezník, uzenář - Lužec nad Cidlinou 9, 503 62 Lužec nad Cidlinou - CZ 485
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ6256/2015-17214, 10903/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 3. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 20. 3. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Jaroslav Bareš řezník, uzenář – Lužec nad Cidlinou 9, 503 62 Lužec nad Cidlinou
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam KAYUMOV
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky
I.H.Farm s.r.o. jatka Raná (Statek Oblík), Raná 28, 439 24 Raná - CZ 42910129
 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ1247/2015-17214, 10914/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 19. 3. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 20. 3. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: I.H.Farm s.r.o.  jatka Raná (Statek Oblík), Raná 28, 439 24 Raná CZ 42910129
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid WEHBE, Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
JANKRI, s.r.o., Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka
 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ4573/2015-17214, 6869/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 12. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 17. 2. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Židovská obec Brno
 • Jatka určená v rozhodnutí: JANKRI, s. r. o.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu
Jatky Blovice, s. r. o. (Maso Brejcha s.r.o.), Hradišťský Újezd 20, 336 01 Blovice
 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ3976/2015-17214, 5615/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 10. 2. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 3. 3. 2015 – 31. 12. 2015
 • Žadatel: Židovská obec Brno
 • Jatka určená v rozhodnutí: Jatky Blovice, s. r. o. (Maso Brejcha s.r.o.), Hradišťský Újezd 20, 336 01 Blovice
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu

Vydaná povolení v roce 2014 :

Loveland, spol. s. r. o. (Jatka Nýřany s.r.o.) Hřbitovní 1246, 330 23 Nýřany - CZ 21810170
 • Spisová značka – číslo jednací: 83317/2013-17214, 15OZ30999/2013-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 19. 12. 2013
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Loveland, spol. s. r. o. (nyní Jatka Nýřany s.r.o.) Hřbitovní 1246, 330 23 Nýřany
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Rachid Wehbe
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

 

Zdislav Sobotka, Střítež pod Křemešníkem, č.p. 41, 39301
 • Spisová značka – číslo jednací: 83316/2014-MZE-17214, 15OZ31030/2013-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 19. 12. 2013
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Zdislav Sobotka, Střítež pod Křemešníkem, č.p. 41, 39301
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

a

 • Spisová značka – číslo jednací: 21098/2014-MZE-17214, 15OZ31030/2013-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 21. 3. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Zdislav Sobotka, Střítež pod Křemešníkem
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Khaled El Hamzi, Abdalla El Bournou
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Jaroslav Bareš řezník, uzenář - Lužec nad Cidlinou 9, 503 62 Lužec nad Cidlinou - CZ 485
 • Spisová značka – číslo jednací: 83914/2013-MZE-17214, 15OZ31098/2013-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 3. 1. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Jaroslav Bareš řezník, uzenář – Lužec nad Cidlinou 9, 503 62  – CZ 485
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky
JANKRI, s.r.o., Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka
 • Spisová značka – číslo jednací: 84372/2014-MZE-17214, 15OZ31054/2013-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 17. 1. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: JANKRI, s.r.o., Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Khaled El Hamzi
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

a

 • Spisová značka – číslo jednací: 25133/2014-MZE-17214, 15OZ31054/2013-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 11. 4. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: JANKRI, s.r.o., Ke Hřbitovu 318, 281 63 Vyžlovka
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Khaled El Hamzi, Abdalla El Bournou
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Vaigl a syn, spol. s r.o. - Droužkovická 291, 431 41, Údlice
 • Spisová značka – číslo jednací: 21096/2014-MZE-17214, 15OZ31050/2013-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 21. 3. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL A SYN spol. s. r. o.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Rachid Wehbe, Khaled El Hamzi, Abdalla El Bournou
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
Jatka Bojmany s. r. o., Bojmany 10, 286 01 Žehušice
 • Spisová značka – číslo jednací: 21094/2014-17214, 15OZ8873/2014-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 21. 3. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o., Bojmany 10, 286 01 Žehušice
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Abdalla El Bournou, Khaled El Hamzi
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace
RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, Trhový Štěpánov, 257 63 - CZ 993
 • Spisová značka – číslo jednací: 24972/2014-MZE-17214, 13OZ11244/2014-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 14. 4. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Židovská obec Plzeň
 • Jatka určená v rozhodnutí: Rabbit Trhový Štěpánov a. s.
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu

 

Zelenka, s.r.o. Topolová 910, 66701 Židlochovice - CZ 6017
 • Spisová značka – číslo jednací: 33317/2014-MZE-17214, 15OZ11253/2014-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 13. 5. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Židovská obec Plzeň
 • Jatka určená v rozhodnutí: Zelenka, s.r.o. Topolová 910, 66701 Židlochovice
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti
Farma DRUHAZ, spol. s. r. o., Na Červeném hrádku 793, 26401 Sedlčany - CZ 21810002
 • Spisová značka – číslo jednací: 41188/2014-MZE-17214, 15OZ15847/2014-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 9. 6. 20014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Židovská obec Plzeň
 • Jatka určená v rozhodnutí: Farma DRUHAZ, spol. s. r. o., Na Červeném hrádku
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu
I.H.Farm s.r.o. jatka Raná (Statek Oblík), Raná 28, 439 24 Raná - CZ 42910129
 • Spisová značka – číslo jednací: 27577/2014-MZE-17214, 13OZ11287/2014-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 4. 2014
 • Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: I.H.Farm s.r.o. jatka Raná (Statek Oblík), Raná 28, 439 24 Raná
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

 

Vydaná povolení starší :

Jatky Stloukal, Alois Stloukal Mjr. Šandery 48 675 71 Náměšť nad Oslavou - CZ 61910399
 • Spisová značka – číslo jednací: 6930/2010-17210
 • Datum vydání rozhodnutí: 25.2.2010
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená v rozhodnutí: Jatky Stloukal, Alois Stloukal Mjr. Šandery 48 675 71 Náměšť nad Oslavou
 • Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Khamit Nurgaliyev

Výjímka pro haál porážku – 180000 kg (600ks) za rok, 24000 kg jehňat a ovcí (600ks) za rok