Náboženská porážka sice není zakázána na federální úrovni, ale už dva ze tří belgických regionů přijaly právní předpisy zakazující v praxi rituální porážky. Obecně jsou náboženské porážky řešeny zákonem o ochraně a chovu zvířat z 14. srpna 19861)http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1986081434&table_name=loi. Jednotlivé regiony však mohou stanovovat přísnější podmínky samostatně. Valonský parlament jednomyslně rozhodl v pátek 5. května 2017 o zákazu porážek bez omráčení. Rozhodnutí parlamentu obsahuje dekret z 18. května 2017, který vyžaduje, aby byla zvířata omráčena před porážkou, bez ohledu na to, zda takový způsob náboženské pravidla umožňují2)Vyhláška ze dne 18. května 2017, kterým se mění články 3, 15 a 16 a přidáním článek 45 v zákoně ze dne 14. srpna 1986 o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat [Vyhláška ze dne 18. května 2017 kterým se mění články 3, 15 a 16, jakož i článek 45 Vloženo v zákoně ze dne 14. srpna 1986, pokud jde o ochranu a pohodu zvířat] umění. 2 http://www.etaamb.be/fr/decret-du-18-mai-2017_n2017012349.html . Přechodné období bylo určeno do 1. září 2019, od tohoto dne bude možné porážet výhradně s předchozím omráčením. Vlámský parlament přijal podobné opatření dne 28. června 2017, a účinnosti nabyl dnem 1. ledna 20193)https://www.globalmeatnews.com/Article/2017/05/11/Transition-period-in-Belgium-to-change-religious-slaughter.  Do nabytí platnosti zákazu, ve Valonsku, rituální porážky bez omráčení mohly být prováděny pouze ve schválených jatkách4)https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-musulmans-du-monde-entier-celebrent-mardi-la-fete-du-sacrifice?id=9999114. Porušení těchto zákazů se budou trestat pokutami mezi € 52 až € 2,0005)Zákon ze dne 14. srpna 1986 o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat [zákona ze dne 14. srpna 1986, pokud jde o ochranu a pohodu zvířat] umění. 36 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1986/08/14/1986016195/justel. Hlavní město Brusel zatím podobný zákaz nepřijalo. Zakázány však jsou domácí porážky bez omráčení. Obě vyhlášky valonské a vlámské vyhlášky byly neúspěšně napadeny u belgického ústavního soudu pro možné porušování náboženské svobody6)Valonský Vyhláška o rituální porážky: Použití židovských organizací v Ústavního soudu [ valonského vyhlášky o náboženské Slaughter: Židovské organizace Odvolání k Ústavnímu soudu ], RTBF (28. listopadu 2017), https: // www. rtbf.be/info/belgique/detail_decret-wallon-sur-l-abattage-rituel-recours-des-organisations-juives-devant-la-cour-constitutionnelle?id=9774909.

Islám v Belgii je druhým nejpočetnější náboženstvím v zemi po křesťanství . Přesný počet muslimů v Belgii není známý, ale různé zdroje odhadují, že až 6,5% populace zse hlásí k islámu7)Yearbook of Muslims in Europe volume 9, Leiden, Brill, 2017. První registrovaná přítomnost muslimů v Belgii byl už v roce 1829, ale většina belgických muslimů jsou první, druhou nebo třetí generací přistěhovalců, kteří přišli po roce 1960.

V souvislosti s islámskými svátky řeší Brusel a zvláště muslimská čtvrť Molenbeek hygienický problém s odhozenými pozůstatky ovcí poražených v domácnostech. V roce 20168)http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-le-nombre-d-abattages-a-domicile-reste-limite-57db778235704b54e6c3c26a, v roce 20179)https://lesobservateurs.ch/2017/09/07/fete-musulmane-de-laid-plus-de-180-carcasses-ont-ete-retrouvees-dans-les-rues-bruxelloises/ a v roce 201810)http://www.laprovince.be/269110/article/2018-08-24/bruxelles-plus-dune-centaine-de-carcasses-collectees.

Reference   [ + ]