Island je malá země v severní části Evropy se zhruba 350.000 obyvateli, z nichž odhadem sto jsou Židé a 1500 muslimové. Židovské hnutí Chabad s vlastním rabínem funguje na Islandu od roku 2018.   Náboženské svobody jsou chráněny islandskou ústavou.

Porážení zvířat na Islandu je regulováno zákonem o dobrých životních podmínkách zvířat , který stanovuje, že zvířata musí být před porážkou omráčena.  Nejsou umožněny žádné náboženské výjimky pro náboženské potřeby. Provedení porážky dále upravuje nařízení o ochraně zvířat při porážce.

Metoda omráčení dle právních předpisů závisí na tom, jaké zvíře má být poraženo. Elektrické omračovací tyče může být použito pouze v případě, že metoda běžného omráčení není k dispozici.

Islandský zákon umožňuje dovoz košer a halal masa, ze zvířat která byla poražena bez předchozího omráčení. Kromě toho halal porážka probíhá na Islandu u muslimů, kteří souhlasí s omráčením před porážkou. Halal maso produkované na Islandu je certifikován Islandským Muslimským sdružením. Není uplatněno žádné nařízení omezující export halal maso. Veškerá zvířata musí být poražena v souladu s islandsými zákony. Neexistují žádné právní požadavky na uznačování halal masa.

V islandského parlamentu ( lagafrumvörp ) (Althingi) nejsou žádné požadavky, pro umožnění rituálních porážek bez předchozího omráčení.

Ačkoli Island není členem Evropské unie, je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP); To znamená, že ustanovení o ochraně zvířat při porážce nařízení (ES) č 1099/2009 bylo uplatněno na Islandu v souladu s předchozími zvyklostmi, které rituální porážky neumožňovaly.