Austrálie1)http://www.dialrel.eu/images/factsheet-legislation.pdf stanovuje podrobná právní ustanovení týkajících se porážek zvířat. Obecně platí, že musí být všechna zvířata omráčena buď před porážkou nebo bezprostředně po prozříznutí hrdla2)https://www.animalsaustralia.org/features/ritual_slaughter.php. Aby vyšli vstříc rituálním požadavkům, omráčení musí být reverzibilní. Zvířata jsou omráčena před porážkou elektrickými prostředky nebo otřesem mozku a jejich následná smrt musí nastat způsobem usmrcení a nikoliv na následky omráčení.

Od roku 2004 může být výjimka z pravidel na předchozí omráčení udělena tzv. Schválenými pravidly, v němž příslušný orgán schválí postupy stanovené jatek. Schválená pravidla musí obsahovat řadu podmínek týkajících se: a) u ovcí, způsobu, jakým bude proveden řez, zavěšení, ošetření (pouze v případě komplikací) po omráčení po porážce a b) u skotu, zajištění vzpřímené polohy, omráčení po porážce a dostupnost omračovacích prostředků. U každé porážky musí být dva porážeči. Jeden provádí řez, druhý omráčení. V Austrálii v současnosti existuje (v roce 2017) osm schválených jatek3)https://kb.rspca.org.au/what-is-kosher-slaughter-in-australia_117.html, které příležitostně fungují v rámci takto schválených pravidel. Na Novém Jižním Walesu – 2 jatka, Jižní Austrálie – 3 jatka a ve státě Victoria – 3 jatka. Maso z rituální porážky nemusí obsahovat informaci o způsobu porážky.
V Austrálii žije 113200 občanů židovského původu4)World Jewish Population, 2017 – https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/World_Jewish_Population_2017_AJYB_DataBank_Final.pdf. Většina z nich (85%) žije v Melbourne a Sydney. První muslimové se začali v Austrálii objevovat v 18. století a jednalo se o Indonéské obchodníky provádějící směnný obchod s domorodými Australany v Arnhemské zemi. Další kontakt s  Australanů s muslimy nastal až mezi roky 1860 až 1890 kdy přicházeli jako vodiči velbloudů spolu s hinduisty z Rádžastánu a Balúčistánu. Od té doby začali být islamisté též i organizovaní a v roce 1861 postavili u Marree v Jižní Austrálii první mešitu. Po druhé světové válce v rámci hospodářského růstu v Austrálii bylo přijato větší množství turků a Balkánských muslimů. Cílovou destinací pro muslimy se Austrálie stala až po uvolnění migračních pravidel levicovou vládou Harolda Holta na počátku 70. let. Libanonští migranti po občanské válce v Libanonu v roce 1976 velmi rychle navýšili muslimskou populaci z 22311 osob v roce 1971 na 45200 osob (0,33%) v roce 1976. Libanonští muslimové tvoří v Austrálii největší skupinou. Mezi roky 2000 až 2010 došlo ke změně ve vnímání přínosu muslimů v zemi následkem incidentů, kdy libanonští muslimové začali sexuálně napadat nemuslimky. V současnosti (2016) žije v Austrálii 604200 osob5)2071.0 – Census of Population and Housing: Reflecting Australia – Stories from the Census, 2016 – http://www.abs.gov.au/ausstats/[email protected]/Lookup/by%20Subject/2071.0~2016~Main%20Features~Religion%20Data%20Summary~70 hlásících se k islámu. Většina na území Nového Jižního Walesu a Viktorie.
V současnosti probíhá diskuze o možnosti zrušit transporty živých zvířat do islámských zemí.

Reference   [ + ]