Historicky byla Litva jednou ze zemí, kde platil jeden z nejstarších a nejdéle trvajícíc zákaz porážek bez omráčení. Až na období vlády Antanase Smetony v letech 1919-1920 a 1926-1940. Zákaz porážek bez omráčení nebyl zrušen ani po vstupu do EU, kdy země musela na základě Lisabonské smlouvy do svých zákonů implementovat nařízení Evropské unie (ES) č 1099/2009 ze dne 24. září 2009. Občasné porážky provedené v komunitách na území Litvy však bývalo obvykle přehlíženo.

Litevský parlament legalizoval porážky bez omráčení od 1. ledna 2015. Cílem zákona bylo stimulovat vývoz masa do Izraele a na blízký východ a kompenzovat tím ztráty způsobené embargem dovozu potravin do Ruska. 

Litevský zákon o dobrých životních podmínkách a ochraně zvířat tvrdí, že rituální porážky zvířat by měla být prováděna na jatkách pouze v souladu s požadavky stanovenými zákonem1)Zákon č VIII-50 o životních podmínkách a ochraně zvířat. 17, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ TAIS.455525? Jfwid = -9dzqnu0jh. Zákon stanoví, že porážka hospodářských zvířat bez předchozího omráčení metodami nezbytných pro náboženské obřady je možná a pokud jsou tato zvířata poražena na jatkách, nebude to považováno za týrání zvířat nebo jejich mučení. Zákon neumožňoval výjimky pro porážky bez omráčení až do roku 2014, kdy v důsledku ekonomické situace v regionu (embargo na export jatečních zvířat do Ruska) a nutnost hledání nových trhů pro litevské hovězího masa, zejména v arabských zemích, litevský parlament změnil zákon2)https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=10140&p_k=2&p_t=149652 o dobrých životních podmínkách a ochraně zvířat a legalizovat rituální porážky zvířat účinností od 1. ledna 20153)Směr Rusko sankce, Lithuania OKS rituální porážky , Deutsche Welle (23. září 2014), http: //www.dw. com / en / čelí-rusko-sankce-Litva-Oks-rituální porážka / A-17948859. Pouze státem licencované společnosti mohou provádět rituální porážky zvířat pro náboženské účely a tyto porážky, musí být provedeny na schválených jatkách4)Dalia Vitkauskaite-Meurice, komentovaný právní dokumenty o islámu v Evropě: Litva 120 (Brill, 2017)..

První Krymští Tataři (Lipkové) přišli na území Litvy na počátku 15. století. Jejich potomci mluví pouze Litevsky a jejich verze islámu je značně odlišná od zbytku Sunnitských muslimů. Ženy nenosí šátky a mají větší svobodu. Sunnitští muslimové někdy považují Litevské Tatary za nevěřící. V Litvě působící nové islámské sdružení Tablighi Jamaat je sledováno tajnými službami pro potenciální možnost radikalizace. V současnosti se v Litvě nachází necelých 3000 muslimů5)http://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/,6)http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ a 6500 židů7)World Jewish Population, 2017 – https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/World_Jewish_Population_2017_AJYB_DataBank_Final.pdf.

Reference   [ + ]