Veškeré porážky v Lotyšsku byly  od roku 1930 možný pouze za splnění podmínky předchozího omráčení. V roce 2009 parlament přijal pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně zvířat umožňující porážku zvířat chovaných pro hospodářské účely za použití omráčení po porážce. Vyhláška kabinetu ministrů upravuje technické požadavky na porážku zvířat s využitím omráčení po porážce1)Edvins Danovskis, Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Latvia 69 (Brill, 2017) . Taková porážka musí být provedena výhradně na jatkách v souladu s tradičními metodami pro produkci masa náboženských komunit a regulačních předpisů, pokud jde o požadavky na dobré životní podmínky pro ochranu zvířat.  Toto zmírnění zákona mělo za cíl podpořit export masových produktů na trhy vyžadující halal a košer jídlo.

První muslimové v počtu asi 70 osob byli v Litvě zaznamenáni v 19. století. Převážně se jednalo o zajatce z Krymské války Turkického nebo Tatarského původu. První státem uznaná muslimská organizace byla založena v roce 1902. Několik Lotyšských muslimů se připojilo k islámskému státu2)https://eng.lsm.lv/article/society/society/latvian-muslim-joined-syrian-rebellion.a109348/,3)https://eng.lsm.lv/article/society/society/pair-of-latvian-muslims-may-have-joined-isis-in-syria.a133225/  a občas dochází k radikálním projevům v mešitě4)https://www.breitbart.com/europe/2015/10/15/latvia-islamic-state-50-years-boast-muslim-community-leaders/#.

V současnosti se v Lotyšsku nachází necelých 6000 muslimů5)http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ a 12000 židů6)World Jewish Population, 2017 – https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/World_Jewish_Population_2017_AJYB_DataBank_Final.pdf. Přesná čísla neexistují, Lotyšsko ve sčítání obyvatel nezohledňuje náboženství.

Reference   [ + ]