Porážka zvířat je už od roku 1930 možná pouze za splnění podmínky předchozího omráčení1)Spolkový zákon o ochraně zvířat [Animal Welfare Act – LPA] [spolkového zákona o ochraně zvířat [zákona Animal Protection -. LPA], Spolková sbírka zákonů [BGBl] [Spolková sbírka zákonů č] 118/2004, § 32, odst. 3, věta 1, http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20003541/TSchG, verze 27.02.2018.pdf , neoficiální anglický překlad k dispozici na https: //www.ris. bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_2004_1_118/ERV_2004_1_118.pdf  ; Animal Welfare [Animal Protection Slaughter] nařízení, BGBl. II č 312/2015, § 11 ve spojení s přílohou A https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20009315/Tierschutz-Schlachtverordnung, ve znění pozdějších předpisů na 27.02.2018.pdf. Povolení k provedení rituální porážky je možné získat pouze pokud jde o praktiku, vyžadovanou rituálními potřebami státem uznávaného náboženství2)Zákon o ochraně zvířat § 32, odst. 3, věta 2 odst. 5.. Rituální porážka musí probíhat výhradně na jatkách speciálně zřízených a schválených příslušnými orgány pro tyto účely. Kromě toho je povolení možné získat pouze v případě, že:

• rituální porážku provádí osoba dosponující nezbytnými znalostmi a dovednostmi;

• rituální porážka se provádí výhradně v přítomnosti veterinárního lékaře odpovědného za porážky a inspekci kvality masa;

• na jatkách je k dispozici zařízení zajišťující, že zvířata určená k rituální porážce jsou uvedeny do polohy požadované pro porážku co nejrychleji;

• porážka se provádí takovým způsobem, že přerušení velkých krevních cév v oblasti krku jsou provedeny jediným řezem;

• zvířata jsou účinně omráčena ihned po přetnutí cév (post-cut omráčení);

• omráčení tak nastává ihned po provedení řezu řez; a

• zvířata určená k rituální porážce nejsou fixovány do požadované polohy před tím, než je osoba provádějící omráčení připravena k provedení omráčení.

Post-cut omráčení při rituální porážce bylo zavedena jako podmínka v Dolním Rakousku v roce 2001.  Zákon z roku 2004 Animal Protection (Bundesgesetz über den Schutz der Tiere; Tierschutzgesetz – TschG) zavedl post-cut omráčení do celostátních povinných podmínek.

Reference   [ + ]