Řecko historicky umožňuje některé formy rituální porážky. Nové nařízení však od roku 2017 striktně vyžaduje post-cut omráčení. Podobně jako ostatní země EU se i Řecko muselo vyrovnat s nařízením Rady EU 1099/2009. Nařízení umožňuje jednotlivým zemím rozhodnout se samostatně do jaké míry se toto doporučení včlení do lokálních zákonů. Od roku 2017 je platné pravidlo ministerstva sjednocující prováděcí pravidla porážek kde stanoveno, že k náboženské porážce sice může dojít bez předchozího omráčení; tato porážka však musí probíhat na jatkách a zvířata musí být řádně zafixována, tak jako stanovuje nařízení EU1)Rozhodnutí ministrů 951/44337/2017, přijetí nezbytných dodatečných opatření pro provádění nařízení Rady (ES) č 1099/2009, které se týkají porážky zvířat na jatkách dle rituální pravidel https://shopsupport.wordpress.com/2017/06/14/καθορισμός-των-αναγκαίων-συμπληρωμα/ . Bezprostředně po provedení řezu musí být zvíře omráčeno. Dále stanovuje  jakým způsobem a v jaké poloze smí být zvíře fixováno ve chvíli porážky a nároky na kvalitu a ostrost nože, kterým je porážka provedena. Na jatkách musí být snadno dostupná zásoba náhradních ostrých nožů. Pro porážky drůbeže platí mírnější pravidla.
Většina řeckých občanů se hlásí k východnímu směru řecké pravoslavné církve a tím je dán i celkový charakter země.
Do Řecko – turecké války žilo na řeckém území více než půl milionů muslimů. Po konci války a následném záboru řeckých území Tureckem, došlo k výměně obyvatel a část muslimů z Řecka byla vyměněna za řecké uprchlíky (přibližně 1,5 milionů Řeků) čelící v té době turecké genocidě. Mírová dohoda potvrzená smlouvou z roku 1923 v Lausanne2)http://www.eurel.info/IMG/pdf/gr_traite_lausanne.pdf stanovila závazky Řecka týkající se muslimů, kteří zůstali na řeckém území a stejný závazek Turecka týkající se nemuslimů, kteří zůstali na anektovaném území, nacházejícím se po konci války v Turecku. Dohoda stanovila právo na ochranu náboženských, jazykových a vzdělávacích svobod náboženských menšin. Po roce 1922 zůstalo v muslimské oblasti Thrákie 86 tisíc muslimů, do roku 1991 muslimská populace vzrostla na 338 tisíc osob3)http://www.hri.org/MFA/foreign/musmingr.htm. Tyto muslimské komunity se skládaly z přibližně 50% z Thráckých turků, 35% Pomaků (slovanských Bulharů) a z 15% muslimských romů. Pouze muslimská komunita získala s pomocí tlaku EU zvláštní statutární postavení. Ministerstvo pro náboženské záležitosti je odpovědné za jmenování (tří) Muftíů ( Komitini a Xanthi ) v západní Thrákii, ale tato státní nominace je napadána dalšími islámskými odnožemi. V oblasti Thrákie působili v roce 2015 3 muftí a přibližně 270 imámů v asi 300 mešitách Počet muslimů na území Řecka značně vzrostl následkem migrační vlny po roce 2014. Současný odhad počtu muslimů činí 620 tisíc registrovaných osob a blíže neurčitelný počet neregistrovaných osob. V rozporu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva z roku 20184)http://www.ekathimerini.com/235850/article/ekathimerini/news/human-rights-court-rules-against-greece-in-sharia-law-case, Řecko proti vůli občanů uznává některé prvky islamistického práva šária5)http://en.protothema.gr/echr-condemns-greece-over-mandatory-sharia-law-in-thrace/. Ostatní minoritní náboženské skupiny, včetně katolíků, jsou uznávány pouze jako soukromá občanská sdružení6)http://www.eurel.info/spip.php?rubrique280. Toto občas představuje problém, a to zejména s ohledem na ochranu jejich majetku. Římsko katolická minorita čítá přibližně 250 tisíc osob a židovská 60007)https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/World_Jewish_Population_2017_AJYB_DataBank_Final.pdf,8)https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70663-4_7.

Reference   [ + ]