Slovinský zákon na ochranu zvířat1)Zakon o Zaščiti Živali [zákona na ochranu zvířat], 28 listopadu 1999, k dispozici na adrese http://extwprlegs1.fao.org/docs/ html / SLV 101698.htm byla změněn v roce 27. srpna 2012 a doplnil ustanovení zakazující jakékoliv porážky bez omráčení včetně rituálních porážek zvířat2)Slovenia Ban rituální porážky , STA (27. září 2012), https://english.sta.si/1804329/slovenia-to-ban-ritual-slaughter . 

Muslimská komunita v zemi čítá přibližně 80000 osob hlásících se k islámu, což je celých 3,8%.  Většina z nich jsou bosenští muslimové. Katar ve Slovinsku financuje výstavbu nových mešit. Židovská komunita je veli malá a k židovství se hlásí přibližně 100 osob.
V roce 2018 Slovinský Ústavní soud potvrdil platnost zákona na ochranu zvířat a nevyhověl tak námitkám Muslimské komunity. V rozhodnutí své rozhodnutí oddůvodňuje tím, že ochrana zvířat před týráním pomáhá udržovat důležité morální zásady. Soud má právo zakázat nesoulad se základními pravidly a morálními rámci společnosti aniž by tím zasahoval do práva na náboženskou svobodu. I když je přístup k halal masu náročnější, nic nebrání uživatelům nakoupit tyto produkty v zahraničí.

Reference   [ + ]