Podle zákona 32/2007 o péči o zvířata, využití zvířat, jejich přepravu, pokusy a porážku1)Zákon 32/2007 o péči o zvířata, využití zvířat, jejich přepravu, pokusy a porážku [zákon 32/2007 o péči o zvířata, využití zvířat, jejich přepravu, pokusy a porážku Official State Gazette [BOE], 08.11.2007, https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19321-consolidado.pdf . Španělsko umožňuje náboženské porážky bez předchozího omráčení v schválených jatkách, za předpokladu, že takový postup není v rozporu se základními právy, veřejnou bezpečnosti, zdravím a mravností chráněnou zákonem. Náboženská komunita nebo jatka musí oznámit příslušnému orgánu, kdy má být provedena rituální porážka, případně žádá o získání příslušného povolení k porážce. Rituální porážka musí být prováděny pod dohledem úředního veterinárního lékaře a řídí se jeho pokyny. Královská vyhláška 37/2014 Regulační aspekty spojené s ochranou zvířat na porážku2)Královské nařízení 37/2014, kterým týkající se ochrany zvířat při usmrcování [Královská vyhláška 37/2014 regulaci aspekty týkající se ochrany zvířat na porážku], BOE, Feb. aspekty splňovat 1 2014 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-1054 se provádí zákonem 32/2007 a zajišťuje licencování, školení a požadavky na získání osvědčení pro jatky a veterináře, kteří mohou porážet zvířata. To je podmínkou získání licence, která potvrzuje kompetentnost, pro záruku, že osoby odpovědné za provádění porážky mají potřebné znalosti a zkušenosti. V případě porušení zákona nebo prováděcích předpisů hrozí pokuty od € 601 až do € 6,000.  Zároveň může dojít k pozastavení činnosti a / nebo uzavření jatek. Španělsko nijak nereguluje vývoz košer nebo halal masa. V minulosti došlo k financování terorismu Sýrii a Iráku z prostředků získaných za halal maso ve Španělsku3)http://www.blazingcatfur.ca/2015/02/02/spanish-call-centers-and-halal-butchers-shops-fund-jihad/ . Pro převod prostředků byl využit islámský platební systém “hawala”. Historie Španělska byla tragicky poznamenaná okupací muslimskými Maury. Maurové ovládali od roku 711 velkou část dnešního Španělska, Portugalska i jižní Francie. Původně oslabená křesťanská království na severu dnešního Španělska, Kastilie, Aragónie a Léon zahájili počínaje přelomem 12. a 13. století osvobozovací boj a postupně Maury vytlačovalili. Definitivně byli islamisté poraženi až v 2. ledna 1492, kdy padla poslední maurská pevnost Granada. Tím skončilo období reconquisty. I když v následujícím období museli muslimové (ale také židé) opustit území, nebo konvertovat ke křesťanství, stále v zemi zůstavalo velké množství muslimů. Od 19. století se do Španělska dostávalo stále více muslimů z afrických kolonií. Po rozpadu kolonií se stalo Španělsko cílem migrantů z Maroka. Příliv migrantů byl po vstupu Španělska do Shengenského prostoru na krátkou dobu zpomalen. Po roce 1990 však zesílil proud ekonomických migrantů z Maroka. Blízkost Afriky dělá ze Španělska lákavý cíl pro africké migranty i když pro část migrantů je Španělsko pouze snadnou vstupní branou do Evropy a míří do ekonomicky bohatších zemí na severu Evropy. V roce 2017 se va Španělsku nacházelo minimálně 1.946.300 muslimů4)http://ucide.org/sites/default/files/revistas/27_estademograf17.pdf,5)http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/. Přesný počet migrantů muslimského vyznání však zřejmě bude mnohem vyšší z důvodu liknavosti úřadů při registraci příchozích a neochotě socialistické vlády provést účinější opatření proti migraci.

Reference   [ + ]