Švýcarsko obecně zakazuje zabíjení obratlovců bez omráčení1)Zákon o zvířatech – Zvířecí zákon [APL] [Zákon ochrany zvířat] Welfare, Dec 16, 2005 Systematický zákon kolekce [SR] [Systematické Sbírka zákonů] 455, art. 21, odst. 1, 2, https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20022103/201705010000/455.pdf ; Ochrana zvířat Objednat [OPA] [nařízení Animal Welfare], 23. dubna, 2008, SR 455.1, art. 178, odst. 1, https://www.admin.ch/opc/de/ klasifikované-kompilace / 20080796/201802060000 / 455.1.pdf  ; Regulace BLV  o dobrých životních podmínek zvířat na [VTSchS] porážku [nařízení o BLV na ochranu zvířat během procesu porážky], 12. srpna, 2010, SR 455.110.2, https://www.admin.ch/opc/de / klasifikované-kompilace / 20080808/201012010000 / 455.110.2.pdf . Rituální porážky drůbeže však mohou být provedeny bez omráčení. Tomu kdo úmyslně poruší pravidla zabití zvířete hrozí pokuta až do výše CHF20,000 (kolem nás $ 21.371).

Rituální porážky byly na celém území Švýcarska zcela zakázány od roku srpna 1893, kdy byl tento zákaz zanesen do ústavy. Už v roce 1867 však byly zakázány v kantonech Aargau a St. Gallen. Zákaz byl následně potvrzen celonárodním referendem. Všechny zvířata musí být před porážkou omráčeny. Zákon na ochranu zvířat z roku 1978 umožnil dovoz Halal a Košer masa. V roce 2003 bylo shromážděno 117 000 podpisů na petici za obnovení zákazu dovozu masa z rituálně zabitých zvířat. Referendum se se však následně stalo terčem obviňování z náboženské nesnášenlivosti a xenofobie.

V prosinci 2005 předložila občanská iniciativa na ochranu zvířat k hlasování podnět na zákaz dovozu masa ze zvířat poražených bez omráčení. Předchozí průzkum mezi obyvately ukázal, že pro úplný zákaz dovozu Halal a Košer masa je 76 % občanů. Iniciativa svůj návrh stáhla poté, co parlament schválil revizi zákona o na ochranu zvířat2)International Religious Freedom Report 2006 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71411.htm.

Diskuze o úplném zákazu dovozu Halal/košer potravin probíhá i v současnosti. Muslimská populace ve Švýcarsku se pohybuje mezi 350 až 400 tisíci obyvateli, čili cca 5% z celkového počtu 8 milionů obyvatel. Drtivá většina muslimů ve Švýcarsku pochází z Balkánu, Turecka a severní Afriky a zhruba třetina jsou švýcarskými občany.

Reference   [ + ]