Luxembursko vyžadovalo už od roku 1995, aby byly všechny zvířata před porážkou omráčeny1)Nařízení velkovévodství ze dne 19. ledna 1995 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování [nařízení velkovévodství ze dne 19. ledna 1995 o ochraně zvířat v době porážky ]. 5, 9, http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1995/01/19/n2/jo a zároveň zde nejsou poskytnuty žádné výjimky pro náboženské rituální porážky. Původní zákon z roku 1995 byla mezitím zrušen a nahrazen jedním, který včleňuje nařízení Evropské unie (ES) č 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování do Lucemburska zákona2)Nařízení velkovévodství ze dne 12. dubna 2013, kterým se stanoví postupy pro provádění nařízení (ES) č 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování [Velkovévodský Regulace 12.04.2013 o uplatňování nařízení (ES) č 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování] http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/ 04.12.2013 / N1 / jo  .  V rámci tohoto nového nařízení,  je možná výjimka pro náboženské porážku, s výhradou schválení ze strany vlády na základě písemné žádosti ze strany náboženské autority3)Nařízení velkovévodství ze dne 12. dubna 2013, kterým se stanoví postupy pro provádění nařízení (ES) č 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování [Velkovévodský Regulace 12.04.2013 o uplatňování nařízení (ES) č 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování] http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/ 04.12.2013 / N1 / jo  . Nadále však platí, že porážka není možná bez předchozího omráčení.

Reference   [ + ]