Craig Johnson na Massey University (2009)

Výzkum prokázal že bolest nastává následkem provádění řezu při přerušení krčních nervů, nikoliv ze samotné ztráty krve.

Read More