Hanuk Anil pro UFAW (2006)

Výzkum pro Universities Federation for Animal Welfare,  zaměřený na srovnání Halal porážky bez omráčení se standardní porážkou s omráčením zvířete před usmrcením.

Read More