Tag: košer

Rituální porážky na Islandu

Porážení zvířat na Islandu je regulováno zákonem o dobrých životních podmínkách zvířat , který stanovuje, že zvířata musí být před porážkou omráčena.  Nejsou umožněny žádné náboženské výjimky pro náboženské potřeby.

Read More

Výzkum Profesora Wilhelma Schulze (1978)

V letech 1974 až 1978 Profesor Schulze a jeho kolegové provedli na škole veterinárního lékařství v Hannoveru univerzity v Německu studii s názvem “Pokus o objektivní vyhodnocení vnímání bolesti a vědomí u konvenčních ( omráčení expanzní pistolí) a rituálních (nůž) metod porážek ovcí a telat”. 

Read More