Tag: Legislativa

Rituální porážky v Lotyšsku

Veškeré porážky v Lotyšsku byly  od roku 1930 možný pouze za splnění podmínky předchozího omráčení. V roce 2009, parlament přijal pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně zvířat umožňující porážku zvířat chovaných pro hospodářské účely za použití omráčení po porážce.

Read More

Rituální porážky v Litvě

Historicky byla Litva jednou ze zemí, kde platil jeden z nejstarších a nejdéle trvajícíc zákaz porážek bez omráčení. Litevský parlament legalizoval porážky bez omráčení od 1. ledna 2015. Cílem zákona bylo stimulovat vývoz masa do Izraele a na blízký východ a kompenzovat tím ztráty způsobené embargem dovozu potravin do Ruska.

Read More