Rituální porážky v Lotyšsku

Veškeré porážky v Lotyšsku byly  od roku 1930 možný pouze za splnění podmínky předchozího omráčení. V roce 2009, parlament přijal pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně zvířat umožňující porážku zvířat chovaných pro hospodářské účely za použití omráčení po porážce.

Read More