Rituální porážky ve Slovinsku

Slovinský zákon na ochranu zvířat zakazuje jakékoliv porážky bez omráčení včetně rituálních porážek zvířat.

Read More