Rituální porážky ve Švédsku

Švédsko zakázalo porážku bez předchozího omráčení už v roce 1937. Podmínky porážky zvířat dále upravuje zákon na ochranu zvířat který stanoví, že zvířata musí být omráčeny před porážkou.

Read More