Category: Výzkum

Výzkum Profesora Wilhelma Schulze (1978)

V letech 1974 až 1978 Profesor Schulze a jeho kolegové provedli na škole veterinárního lékařství v Hannoveru univerzity v Německu studii s názvem “Pokus o objektivní vyhodnocení vnímání bolesti a vědomí u konvenčních ( omráčení expanzní pistolí) a rituálních (nůž) metod porážek ovcí a telat”. 

Read More

Hanuk Anil pro UFAW (2006)

Výzkum pro Universities Federation for Animal Welfare,  zaměřený na srovnání Halal porážky bez omráčení se standardní porážkou s omráčením zvířete před usmrcením.

Read More