Výzkum financovaný společně ministerstvy zemědělství Velké Británie a Nového Zealandu na univerzitě Massey University in Palmerston North, New Zealand1)https://www.newscientist.com/article/dn17972-animals-feel-the-pain-of-religious-slaughter/. Výsledky publikoval v roce 20092)Electroencephalographic responses of halothane-anaesthetised calves to slaughter by ventral-neck incision without prior stunning, TJ Gibson , CB Johnson , JC Murrell , CM Hulls , SL Mitchinson , KJ Stafford , AC Johnstone  & DJ Mellor, New Zealand Veterinary Journal , Volume 57, 2009 – Issue 2, Pages 77-83 | Received 13 Feb 2008, Accepted 13 Feb 2009, Published online: 16 Feb 2011.

Cílem výzkumu bylo navrhnout úpravu postupů porážky tak aby byly více humánní. Mozkové impulzy ukázaly, že telata cití bolest, pokud jsou poráženy dle židovskéch a muslimskéch náboženských pravidel.

Jeho tým také prokázal, že v případě, že zvíře je omráčeno jateční pistolí, signály odpovídající bolesti zmizí ihned po provedením omráčení. Nahrané s elektroencefalogramy, opakovaně potvrdil stejné výsledky u nejméně osmi dalších druhů savců kde je známo, že dochází k bolesti.

Výzkumná tým provedl řez hrdel telat způsobem odpovídajícím židovským a muslimským metodám porážky bez předchozího omráčení. Byly detekovány signály bolesti trvající až 2 minuty po provedeném řezu. Jsou-li telatům proříznuta hrdla, telata obecně ztratí vědomí po 10 až 30 sekund, někdy i déle.

Výzkum prokázal že bolest nastává následkem provádění řezu při přerušení krčních nervů, nikoliv ze samotné ztráty krve.

V případě provedení omráčení zvířete ihned po provedení řezu do pěti vteřin, okamžitě mizí příznaky bolesti. Tento způsob provedení náboženské porážky s mráčením současně se zahájením porážky nebo do pěti vteřin po porážce tak je ke zvířatům příznivější, než porážka bez provedení omráčení.

Reference   [ + ]