V letech 1974 až 1978 Profesor Schulze a jeho kolegové provedli na škole veterinárního lékařství v Hannoveru univerzity v Německu studii s názvem “Pokus o objektivní vyhodnocení vnímání bolesti a vědomí u konvenčních ( omráčení expanzní pistolí) a rituálních (nůž) metod porážek ovcí a telat”. 

Pokusnými subjekty výzkumu se stalo celkem šest kusů telat, z nichž pouze tři byly poraženy standardním způsobem a tři rituálním prostřednictvím řezu nožem. Pomocí elektro-encefalografu (EEG) a elektrokardiogramu (EKG) se pokoušeli zaznamenat jak průběh porážky je vnímán u pokusných zvířat. Pokusná zvířata měly chirurgicky implantovány elektrody do různých bodů lebky u každého zvířete použitého v experimentu a dotýkaly se povrchu mozku. Před pokračováním pokusu došlo k zotavení zvířat. 

Dle zveřejněných výsledků1)Deutsche Tieraerztliche Wochenschrift, volume 85 (1978), pages 62-66, By W. Schulze, H. Schultze-Petzold, A.S. Hazem, and R. Gross tak u třech pokusných zvířat které byly poraženy bez omráčení za pomoci jednoho řezu (tedy způsobem odpovídajícím košer pravidlům) EEG nezaznamenal žádnou aktivitu během prvních tří vteřin a po šesti vteřinách zaznamenal EEG stav hlubokého spánku. Srdeční aktivita byla zachována reflexním působením nepřerušené míchy.
Při porážce s omráčením před usmrcením nastává zjevné bezvědoí ihned po oráčení. EEG prokazalo silný projev bolesti bezprostředně po omráčení. Srdeční činnost zvířete omráčeného před usmrcením ustala dříve v porovnání se zvířat poraženými bez omráčení.

Ve studii je uvedeno, že tento experiment provedený na ovcích a telatech provedených na univerzitě ukazuje, že rituální porážka řezem krku provedená na hydraulickém převracecím zařízení nevyvolává očekávané reakce projevů utrpení.
Zveřejněný výsledek studie konstatuje, že v případě porážky ovcí může být porážka s předchozím omráčením pomocí jateční pistole více traumatizující, než rituální porážka bez omráčení. Zvěřejněný článek dále konstatuje že tyto prezentované prvotní vědecké poznatky jsou pouze počátkem výzkumu a pro vědecké objasnění ztráty citlivosti při tomto způsobu porážky je nutno pokračovat a pro výzkum použít reprezentativní (větší) počet dospělých krav různých plemen. Porážka ovcí pomocí jateční pistole se při porážkách používá pouze výjimečně. Další výzkum však na univerzitě neproběhl a profesor Schulze v roce 1984 odešel do důchodu.

Tato neúplná úvodní studie bývá často citována na obhajobu rituálních porážek bez omráčení. Další později provedené výzkumy závěry Prof. Schultze nepotvrdily.

Reference   [ + ]