Úhyn zvířat při transportech z Austrálie

Export živých zvířat z Austrálie je značně kontroverzní. Na jednu stranu export živých zvířat na porážku v islámských zemí představuje vítaný finanční příjem, na druhou stranu náročnou cestu mnoho zvířat nepřežije.

Read More